top of page
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg

Millorar l'oralitat en llengua anglesa amb el treball i gestió de diferents valors

1rs: treball en equip

2ns: les emocions

3rs: igualtat de gènere

Projecte anual globalitzat, actualment relacionat amb Art Experience on el producte final és un espectacle musico-teatral que inclou tots els continguts i coneixements treballats al llarg del curs (bilingüe català-anglès)

Aquest és un projecte que proposa experimentar amb l'art i millorar l'habilitat comunicativa en llengua anglesa des d'un context motivador i significatiu.

L’Hort Escolar és en realitat una iniciació a l’Horticultura on l’alumnat adquireix els conèixements bàsics per dur endavant un hort. Aquest projecte cerca fomentar la curiositat, la manipulació, l’experimentació i l’aprenentatge del medi, potenciar la socialització i la interacció entre els membres de la comunitat educativa, promovent una metodologia activa. De la mateixa manera, es vinculen aspectes del currículum de Primària amb les activitats de l’hort.

ICAPE: impulsar activitats emprenedores a través de la creació d'una cooperativa. 

12.jpg

Aprendre matemàtiques vivencialment i en situacions contextualitzades

13.jpg

El clima on es desenvolupen les diferents activitats d'ensenyança-aprenentatge és clau per aconseguir l'èxit de tot l'alumnat per això al CEIP Vora Mar treballam la convivència positiva

7.jpg

El treball mitjançant microespais d'aprenentatge consisteix bàsicament, en una manera diferent d'organitzar els infants, l'espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d'aprenentatge que sorgeixi espontàniament

bottom of page